โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
- เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่การ Formalization รองรับการประกอบการในยุค Next Normal
- เพื่อผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว